Życie człowieka jest jak zegar
– nigdy nie wiesz,
kiedy zatrzyma się serce.