Czytasz mnie

utkaną z przenośni.

Z niecierpliwości zagryzasz usta…

Doszukujesz się remedium

w wersach rozbieganych myśli.

Jestem oczekiwaniem…