Malowałeś mój obraz
kolorami pragnień i fantazji.
Ze złotych ram do ciebie wychodzę.
Maluj mnie
dotykiem motylim i śpiewem
krzykliwych pawi.