niby pąk
nie wypuszczony ze swoich ramion
nieśmiało skrzydłami rozkwita,
ażeby złączyć 
,,kres swój i początek”.