jeśli odejdę
czy ze źdźbłem trawy pofaluje na wietrze?
czy nasze serca słowiczy śpiew przetnie?
myślę, że wszystko będzie jak dawniej –
tylko w twoich oczach i w mojej sukience
położy się pustka