Stół, dwa krzesła i ciepły oddech

pomiędzy nimi.

Został cichy szept oczu.

Nam milczenia przybyło.