Człowiek jest jak drzewo

– do słońca wyciąga dłonie.

Tkwi w ogrodzie,

gdzie burze i wiatr,

szarpany wiecznym niepokojem.

Złamany

pochyla głowę w ciszy.

Tylko na moment.

Podnosi się znów bogatszy

o kolejną lekcję pokory.